۱۳۹۵ آذر ۱۶, سه‌شنبه

تعیین نام شرکت

در بحث نام شرکت به این صورت باید بیان کرد که یک سری از نام ها به دلیل تشابه و فارسی نبودن قابل ثبت نیستند.
همان طور که در مطالب ثبت شرکت بیان شد نام ها حتما باید فارسی باشد و در لغت نامه دهخدا دارای معنی باشد.
گاها در بعضی از مواقع موکل پس از مراجعه به دفتر موسسه راه روشن این چنین بیان می کند که هرچند مورد نامی که ارجاع زده است به اداره ثبت شرکت ها کلا با اخطار مواجه شده است. پس از بررسی وکلای موسسه حقوقی راه روشن ایرادی که اداره ثبت شرکت ها از نام شرکت گرفته است به این صورت است:
بیگانه بودن نام ارسالی
تشابه نام ارسالی در اداره ثبت شرکت ها
استفاده از کلمات ممنوع
مجوزی بودن نام مورد نظر
و چندین دلیل دیگر در همین نوع ایرادات

http://www.sabterahroshan.com/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر