۱۳۹۵ آذر ۱۶, سه‌شنبه

ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی، خدماتی ، ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند
مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه:
کپی شنسنامه و کارت ملی حداقل 2 نفر شریک که توسط وکیل موسسه راه روشن کپی برابر اصل می شود.
در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت ارائه مجوز برای اداره ثبت شرکت ها.
http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر